10-10-2018
10-10-2018

nederlands testament en spaans huis
Vraag
Wij hebben een huis te Spanje en in Nederland. In Nederland hebben we een testament afgesloten dat bij overlijden het huis en vermogen naar onze kinderen gaat. Moeten wij voor Spanje nog iets extra's regelen. Dank voor uw medewerking.

Antwoord
Op uw korte vraag kunnen wij ook een heel kort antwoord geven: neen.

We gaan ervan uit dat u beiden in Nederland woont en we nemen aan dat zodra een van u overlijdt, het woonland nog steeds hetzelfde is. U schrijft dat “bij overlijden …etc”, maar we nemen aan dat na het eerste overlijden van een van u beiden, de langstlevende erft en dat de kinderen op hun beurt moeten wachten, dus een vordering op de langstlevende ontvangen. Zodra de laatste van u beiden overlijdt, zijn de kinderen dan “tezamen en voor gelijke delen” erfgenaam.

Met het oog op Spanje werkt die formule goed. Indien de woning in Spanje een veel hogere waarde heeft dan € 200.000,- kunt u het volgende in overweging nemen. In uw testament een legaat opnemen, waarin staat dat na het eerste overlijden, de langstlevende het vruchtgebruik van de woning in Spanje erft en de kinderen “tezamen en voor gelijke delen” het bloot-eigendom.
Vóór die stap echter te zetten is het van belang dat u met een deskundige overlegt welke belasting na het eerste overlijden in Nederland en in Spanje betaald dient te worden. Aan de hand van getallen, kan vervolgens vastgesteld worden op welke wijze u de fiscale druk kunt verminderen ten gevolge van het overlijden van ieder van u beiden.
Dit kan een belangrijk motief zijn uw testament te wijzigen. Het moge duidelijk zijn dat factoren als leeftijd, levensverwachting, leeftijd kinderen, burgerlijke staat kinderen (zijn de schoonkinderen nét zo lief, of….) en mogelijk nog andere invloeden een rol spelen, die de definitieve keuze voor een vorm van “planning” beïnvloeden.

Uit Spaanse optiek is het nog van belang rekening te houden met het verschil in tarieven, die in de “Comunidades Autónomas” (de 19 regio’s waarin Spanje is opgedeeld) berekend worden.
< >