SERVITUR is oa. gespecialiseerd in het adviseren bij het opstellen van testamenten voor Nederlanders met bezittingen in Spanje. Wij werken hierbij samen met een notaris van uw keuze. In tegenstelling tot andere kantoren laten wij onze cliënten geheel vrij in de keuze van een notaris. Desgewenst kunnen wij uiteraard altijd een notaris voorstellen.

Er zijn verschillende mogelijkheden bij het opstellen van testamenten voor Nederlanders die bezittingen in Spanje hebben. Met name de fiscale consequenties kunnen hier van groot belang zijn.
Belangrijke factoren

Erfrecht

Het Nederlandse erfrecht biedt meer mogelijkheden dan het Spaanse erfrecht dat nogal bindend is. Aangezien een Nederlander voor het Nederlandse erfrecht mag kiezen, raden wij dit daarom ook bijna altijd aan.

Maakt men geen uitdrukkelijke erfrechtskeuze bij testament en is men resident in Spanje, dan is na 5 jaar automatisch het Spaanse erfrecht op de nalatenschap van toepassing. In 2015 wordt deze regel op Europees niveau aangescherpt en zal men vanaf dag 1 onder het Spaanse erfrecht vallen, tenzij men een uitdrukkelijke keuze voor het Nederlandse (erf)recht heeft gemaakt in het testament.

Testament maken

Het testament kan zowel in Nederland als in Spanje verleden worden. In het laatste geval werken via SERVITUR een Nederlandse notaris en een Spaanse notaris samen om een testament naar Nederlands recht te verlijden.

Ons advies is om slechts één testament te hebben en niet één in Nederland en één in Spanje. Dit voorkomt mogelijke tegenstrijdigheden. Houdt u rekening met het feit dat een Spaanse Notaris in beginsel geen kennis heeft van het Nederlandse erfrecht en dat samenwerking met een Nederlandse notaris, bij verlijden van het testament in Spanje, zeer aan te raden is.

Regio ingezetene

Belangrijk is om te weten dat in Spanje de erfgenaam van een goed dat zich in Spanje bevindt successiebelasting dient af te dragen.

De fiscale consequenties zijn niet afhankelijk van het gekozen erfrecht. Hierbij spelen factoren als al dan niet ingezetene (resident) in Spanje, gehuwd of ongehuwd en de bloedverwantschap een belangrijke rol. Zelfs binnen Spanje kunnen er grote verschillen zijn in de fiscale behandeling van een ingezetene op basis van de regio waar deze woonachtig is.

Afhankelijk van de situatie van een erfgenaam, zal deze behalve met de Spaanse fiscus, ook met de Nederlandse fiscus moeten afrekenen. Gelukkig bestaat er in de meeste gevallen de mogelijkheid om het in Spanje afgedragene te verrekenen met wat men in Nederland verschuldigd is aan belasting.

e-mailadres          : servitur@servitur.es
telefoonnummer : (+34) 96 585 0891