17-10-2018
17-10-2018

schenking huis in spanje en fiscale gevolgenVraag.
In Nederland, waar ik gewoond heb tot november 2008, heeft mijn accountant me laten weten, datik buitenlandse bezittingen, zonder last te krijgen met de fiscus in Nederland, aan mijn twee kinderen kan schenken. Mijn huis in de provincie Alicante is ruim 3 ton waard, volgens de laatste IBI-kwitantie (2017) is de “valor catastral” 189.456,-.”
Welke zijn de consekwenties terzake van schenking, wanneer ik het Spaanse huis aan mijn twee kinderen kado doe.

Antwoord.
De waarde, die u afleidt van de kwitantie (IBI 2017) is niet het bedrag, waarvoor u het huis kunt verkopen of schenken aan een ander. U vraagt om problemen met de Spaanse fiscus, want u kunt dan met redelijke zekerheid een naheffing tegemoet zien.
De genoemde waarde, de zgn. “valor catastral” dient met name voor het berekenen van de jaarlijkse woz-belasting.
Met het oog op de schenking, die u overweegt, dient de waarde tot de werkelijke dagwaarde verhoogd te worden. U kunt ten kantore van een notaris in Spanje laten controleren, welke waarde u minimaal dient aan te houden in de notariële akte van schenking, om een naheffing van de belastingdienst te voorkomen. Geeft u het notariskantoor, voor dat doel, inzage in de kwitantie van de IBI.
Laten we ervan uitgaan, dat u 70 jaar bent en het huis, mede als gevolg van het advies van de notaris, in een schenkingsakte opgenomen kan worden voor 250.000,-.€
Indien u het huis aan de twee kinderen schenkt (zij hebben ieder een vrijstelling voor het Spaanse schenkingsrecht van 100.000,-.€) zal elke verkrijger mbt de helft van 50.000, dus over 25.000,-. schenkingsbelasting betalen.
Om zelfs dat te voorkomen, kunt u in plaats van de volledige woning, alleen het bloot-eigendom van de woning aan uw kinderen schenken.
Bij deze transaktie van schenking van bloot-eigendom houdt u zelf het levenslange vruchtgebruik; dus u mag levenslang over de woning blijven beschikken, u mag die zelfs verhuren!
Ook wanneer een Nederlander, die langer dan tien jaar geleden uit Nederland geëmigreerd is naar Spanje of een willekeurig ander land, een schenking doet aan een ingezetene van Nederland, wordt die schenking niet belast door de Nederlandse fiscus.
Het gaat hierbij niet alleen om bloedverwanten dus!
De waarde met het oog op de overdracht van het bloot-eigendom is dan Spanje 202.500,-.
Op deze wijze schenkt u aan beide kinderen 101.250,-. van welk bedrag 100.000,-. vrij van schenkingsbelasting is en beide kinderen mbt het extra bedag van de schenking (van 1250,-.) nog geen 100 € schenkingsbelasting betalen.
In Nederland zijn de kinderen vrijgesteld omdat u, “de schenker”, langer dan tien jaar buiten Nederland woonachtig bent.
Dus wanneer een Nederlander, die langer dan tien jaar geleden uit Nederland geëmigreerd is naar Spanje of een willekeurig ander land, een schenking doet aan een ingezetene van Nederland, wordt die schenking niet belast door de Nederlandse fiscus.
Het gaat hierbij niet alleen om bloedverwanten dus!
Een extra voordeel voor de kinderen is mogelijk, dat de documenten, die zij na uw overlijden bijeen dienen te brengen om het huis helemaal op hun naam te krijgen, uitermate beperkt zijn.
Dus een mogelijk tijdrovende en kostbare afwikkeling van de nalatenschap blijft hen bespaard.
< >