04-10-2018
04-10-2018

verkoop van huis in spanje na overlijden echtgenootVraag

Ik zou graag een vraag willen stellen? Wanneer ik in Spanje ben lees ik het blad de week, daar lees ik altijd een rubriek over erfrecht. Daar wij in Spanje ook een huisje hebben gekocht (in 2005) mijn man en ik. Maar mijn man is in 2009 overleden ik ben altijd nog 2 keer per jaar naar Spanje gegaan. Ik word ouder en denk er over om het te verkopen maar weet niet hoe ik moet beginnen. Wij hadden een testament in Spanje laten opmaken alles op de langst levende zoals we ook in Holland hadden gedaan. Daar ik ook de talen niet spreek vind ik het erg moeilijk. Ik ben in het voorjaar wel een keertje bij een Hollandse makelaar geweest daar waren ze heel makkelijk van breng de papieren maar mee (wat voor papieren) dan verzorgen wij het wel. Maar kunnen hun dat, mogen ze dat of moet je iemand anders inschakelen. Maar ik heb toevallig 2 maanden geleden iemand gesproken die heeft ook een huis in Spanje zijn vrouw was ook net overleden maar die vond het erg lang duren voor alles in orde was. Daarom wil ik aan iemand deze vraag voorleggen die mij goed advies zou kunnen geven. Ik wil u heel hartelijk danken voor de moeite die u wilt nemen om mij van advies te voorzien.
Antwoord
Nu u in Nederland woonachtig bent en daar woonde op de dag dat uw echtgenoot in 2005 overleed, dient u eerst aan een Nederlandse notaris een “Verklaring van Erfrecht” te vragen. Daarvoor kunt u hem/haar beide testamenten (Ned. en Sp.) ter inzage geven. De notaris zal tot de conclusie komen dat u enig erfgenaam bent, of, zo uw echtgenoot afstammelingen achterliet, alle goederen aan u toegedeeld dienen te worden. Die bevinding legt de notaris in de “Verklaring van Erfrecht” vast. Daarna vraagt u de notaris voor een apostille (=legalisatie handtekening notaris) zorg te willen dragen. In Spanje brengt u een bezoek aan een notaris en u vraagt hem aan de hand van de door u meegebrachte "meertalige verklaring van overlijden" in Madrid navraag te doen, bij het Centraal Testamentenregister. Tien à veertien dagen later heeft de notaris antwoord; dus de bevestiging, dat er geen ander testament, dan het u al bekende, getekend werd.
Vervolgens overhandigt u aan die Spaanse notaris:
• De door de notaris in Nederland afgegeven “Verklaring van Erfrecht” voorzien van een apostille en een vertaling door een beëdigd vertaler.
• Een kopie van de koopakte van de woning en een recente kwitantie van de IBI (WOZ-belasting).
• Een certificaat van saldi op bankrekeningen in Spanje, waar overledene als rekeninghouder of mede-rekeninghouder bij betrokken was. De saldi dienen weergegeven te worden op de dag van overlijden.
• Een opgave van andere vermogensbestanddelen, in Spanje gelegen (of opeisbaar), (auto, golfaandeel etc.)
De notaris bereidt een akte voor, die op enig moment door u getekend dient te worden, door middel van welke akte u bevestigt de erfenis te aanvaarden. Mogelijk wenst u daarna uw gestor (of degene die jaarlijks voor u de aangifte inkomstenbelasting in Spanje regelt) aan te stellen om de verzorging van de aangifte bij de fiscus in Spanje te doen. Immers eerst dient, voordat het huis, dat u in erfenis aanvaardde op uw naam geregistreerd wordt in het "Registro de la Propiedad", erfbelasting betaald te worden. Wanneer u de notariële akte, die u bij de notaris tekende, voorzien van het bewijsstuk dat de woning volledig op uw naam ingeschreven staat, terugontvangt, is het tijd om weer naar de makelaar te gaan. U beschikt over de woning, dus u kunt die in de verkoop zetten.
NB. Er zijn in Spanje diverse beroepsuitoefenaren actief, die u kunnen helpen bij de hele procedure. U treft ze aan op internet en in regionale buitenlandse periodieken.
< >