09-10-2019
09-10-2019

erfgenaam is kloosterzusterVraag
Nadat ik jaren jullie erfenis-verhalen lees wil ik graag, met name voor mijn ouders, het volgende vragen.
Mijn ouders hebben vijf kinderen. Een van die vijf is in het klooster. Beide ouders hebben er moeite mee, die dochter te onterven, maar ze vinden het ook slecht te verkroppen, dat een deel van hun moeizaam gespaarde centjes mogelijk bij een instelling terechtkomt, waar ze zelf niets mee hebben. Natuurlijk willen ze hun kind niets te kort doen, maar druk uitoefenen om die zus van mij te bewegen zelf een testament ten gunste van haar familie te maken, achten ze een stap te ver. Ze schamen zich daar een beetje voor.
Kunt u een suggestie opperen ten gevolge waarvan zus niet te kort komt, maar aan de wens van onze ouders geen geweld aangedaan wordt?
Tenslotte weet ik graag of mijn ouders voor een nieuw testament beslist naar Nederland moeten, ze wonen reeds jaren in Spanje en mijn moeder is slecht ter been.

Antwoord
Toedeling aan dochter “klooster”.
Uw ouders kunnen een keuze maken uit diverse opties, die allemaal in mindere of meerdere mate tegemoetkomen aan hun wensen.
In willekeurige volgorde.
- In de tekst van nieuwe testamenten kunnen uw beide ouders een legaat opnemen waarin bepaald wordt dat dochter “klooster” onterfd wordt
  maar wel gedurende een aantal jaren of gedurende haar hele leven periodiek een som geld ontvangt ten bedrage van X.
- In plaats van een jaarlijkse (periodieke) uitkering kan het ook een som ineens betreffen.
- Een andere mogelijkheid is dat zij hun dochter als erfgenaam opnemen, maar de verplichting vastleggen dat, wanneer die dochter overlijdt,
  het nog niet opgemaakte saldo van het van de ouders geërfde geld, dient te worden verdeeld onder haar andere broers en zusters
  (tweetrapsmaking).
- Voorts bestaat de mogelijkheid dat wordt opgenomen, dat het aandeel van uw zuster aan de andere kinderen wordt vermaakt, maar dat zus
  klooster het vruchtgebruik ervan heeft. (In deze tijd, met negatieve rente om de hoek, zal deze oplossing overigens geen voordeel voor uw
  zuster opleveren).
Keuze voor een notaris.
Er is geen regel, die uw ouders verbiedt naar een Spaanse notaris te gaan, om hun wensen na overlijden in een wilsbeschikking vast te leggen.
Echter, de situatie is zo specifiek dat wij hen aanraden om tenminste  een notaris in Nederland te raadplegen over de redactie van het testament. Indien een en ander goed verwoord is en uw ouders achter de Nederlandstalige tekst staan, kunnen ze alsnog naar een Spaanse notaris gaan met een vertaling van het Nederlandstalige concept en daarna een tweetalig testament tekenen.

Omdat uw ouders met name dienen te kiezen voor “Nederlands erfrecht”,  ligt het voor de hand een Nederlandse deskundige bij uitstek hiervoor te raadplegen en dat is een Nederlandse notaris.

< >