02-10-2019
02-10-2019

frans-nederlands echtpaar/testament/huwelijksgoederenregime



Vraag
Mijn Franse partner en ik hebben het voornemen binnen afzienbare tijd te trouwen. Zij heeft een Frans paspoort en woont reeds jaren in Nederland. Ik woon 16 jaar in Valencia en heb nog steeds de Nederlandse nationaliteit. Wij vestigen ons direct na het trouwen in Spanje.
Wij vinden het belangrijk, nu we beiden kinderen uit een eerdere relatie hebben, dat ná het overlijden van de eerste van ons beiden, de ander ongestoord verder kan leven. Het vermogen van mijn partner is groter dan het mijne.
Aan het einde van de rit zouden idealiter de zeven (vijf van haar en twee van mij) kinderen allemaal evenveel dienen te ontvangen.
Bovendien moet het testament wederkerig zijn. Wij begrepen dat je in Spanje je huwelijkspartner nauwelijks kunt beschermen.
Onze vragen luiden:
• In welk land raadt u ons aan te trouwen?
• Zijn huwelijkse voorwaarden een must?
• Waar maken we een testament en hebben we dan iets te kiezen?

Antwoord
Testament.
Zo lang uw aanstaande echtgenote in Nederland woonachtig is, kan zij, in een testament, voor Nederlands (erf)recht kiezen. Nu u een Nederlands paspoort heeft kunt u die keuze ook maken. Dus ligt het op uw weg om samen in Nederland naar een notaris te gaan en uw wensen zoals boven neergezet, op tafel te leggen. De notaris kan u uitvoerig inlichten op welke wijze ieder van u, het op te stellen testament in kan richten.
Uw beider leeftijd, de omvang van beide vermogens en de ligging van de bezittingen spelen een belangrijke rol bij de keuzes die u maakt.

Niet  vanzelfsprekende nuttige informatie, die u aan de notaris kunt verstrekken betreft:
- Als een ingezetene van Spanje voordeel uit een erfenis geniet, dus bijvoorbeeld een stuk grond in Frankrijk erft, dient daarover in Spanje successie-belasting betaald te worden. Dit speelt dus, wanneer u samen in Spanje woonachtig bent en de eerste van u beiden overlijdt.
- Nu u langer dan tien jaar aaneengesloten in Nederland uitgeschreven bent, zal geen enkele begunstigde van uw nalatenschap aan de Nederlandse fiscus erfbelasting betalen. Over de gevolgen voor de erfbelasting in Frankrijk, kunt u advies vragen aan een deskundige op dat gebied.
- De vrijstellingen voor de erfbelasting zijn in de “Comunidad Valenciana” zowel voor huwelijkspartner als voor meerderjarige (eigen) kinderen
€ 100.000,-. Een stiefkind van een overledene heeft nauwelijks vrijstelling in dit land. In uw situatie speelt dit feit een belangrijke rol bij het “successie plannen”.
Mocht uw partner, om welke reden ook, geen testament maken in de periode waarin zij woonachtig is in Nederland, verliest zij de mogelijkheid om in een testament voor Nederlands recht te kiezen. Ze kan dan volgens Frans of Spaans recht testeren, en de kans om u beschermd achter te laten, is dan drastisch verminderd.
Immers, zowel de Franse wet (uw partner mag voor Frans erfrecht kiezen) als de Spaanse wet geven prioriteit aan het beschermd achterlaten van kinderen en dus juist niet van de huwelijkspartner!
Huwelijkse voorwaarden.
Wij raden u zeker aan huwelijkse voorwaarden in Nederland te maken. Het ligt voor de hand dat u daarvoor van de diensten van dezelfde notaris gebruik maakt. Dan kunt u ervan overtuigd zijn dat de inhoud van het testament in de pas loopt met het huwelijksgoederenrecht dat voor u toepasselijk is. Over de inhoud van die huwelijkse voorwaarden zal de notaris u tot in detail informeren.

In welk land trouwen.
Voor de economische gevolgen van uw huwelijk trachtten wij hierboven handvatten aan te reiken, het antwoord op de vraag “waar te trouwen” gaat voorbij aan onze advieskunst.

< >