15-05-2019
15-05-2019

schenking door ouders aan kinderenVraag
Mijn vrouw en ik zijn 11 jaar geleden (op huwelijksvoorwaarden) getrouwd en hebben ieder één kind uit een vorige relatie, dus geen gemeenschappelijke kinderen.
Sinds tien jaar wonen we in Spanje -we begrijpen dat de kinderen zodoende geen erfbelasting meer betalen- en hebben samen een huis van plm. 250.000,-.€ in de provincie Castellon.
In de notariële akte van koop (escritura de compra-venta) van het huis staat overigens dat we gehuwd zijn “segun la ley de su nacionalidad”.
De makelaar in Peñiscola, die ons destijds assisteerde en de akte vertaalde, zei dat dit in Spanje gebruikelijk was.
Wij zijn al jaren voornemens om een testament te maken. Nu mijn gezondheid achteruit gaat, willen we dit voornemen ook daadwerkelijk uitvoeren.
Onze vraag luidt: “Op welke wijze bereiken we dat onze kinderen, nadat de laatste van ons beiden is overleden, samen ons totale vermogen delen”.
Buiten het huis hebben we geen noemenswaardig bezit, een oude auto en een paar duizend euro op de bank. Onze prioriteit is de kosten en belastingen voor de kinderen t.z.t. zo laag mogelijk te houden. Indien we door middel van schenking van het huis een stap in de goede richting zetten, gaan we daar graag toe over.
Dank voor uw informatie!

Antwoord

Schenking woning
Uitgaande van uw prioriteit, het kostenaspect zwaar te laten wegen, stellen wij het volgende voor.
Eerst dient de inschrijving in het Spaanse eigendomsregister hersteld te worden, want die is onjuist. U bent buiten gemeenschap van goederen gehuwd en dus niet zoals gebruikelijk en in de wet vastgelegd. Met het oog daarop vraagt u aan een notaris in Nederland –bij voorkeur aan de notaris die de akte destijds passeerde- een uittreksel uit de akte van huwelijksvoorwaarden. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat u voorafgaand aan de huwelijkssluiting vastlegde dat beide vermogens gescheiden zouden blijven. Die verklaring laat u voorzien van een apostille (legalisatie) en u laat die vervolgens in het Spaans vertalen.
Zodra de twee kinderen een NIE hebben en in Spanje voor de notaris kunnen verschijnen (dit kan natuurlijk per volmacht) bereidt u een akte bij de notaris in Spanje voor, waarvan de inhoud ziet op:
a. Correctie van de eerder foutief verrichte inschrijving, op naam van ieder van u beiden dient de 50% van de woning ingeschreven te worden. Het hierboven geduide uittreksel is hiervoor een noodzakelijk document.
b. Schenking van het bloot-eigendom van uw aandeel in de woning aan uw eigen kind.
c. Schenking van het bloot-eigendom van het aandeel van uw echtgenote in de woning aan haar eigen kind.
De schenkingsbelasting is –indien u beiden nog geen 69 jaar bent- nihil, bent u ouder dan kan het om een paar honderd euro gaan. Het huis verdient dan geen aandacht meer in het testament. Overigens raden wij u dringend aan een testament te maken.

Testament
Indien de eerste van u beiden, zonder het maken van een testament overlijdt, zal Spaans (erf)recht van toepassing zijn op de verdeling van de nalatenschap.
Langstlevende komt dientengevolge mogelijk in een netelige positie. U voorkomt die situatie door zelf een testament te maken, waarin u een rechtskeuze uitbrengt voor Nederlands recht. Elke Nederlandse notaris kan u daarbij behulpzaam zijn. Ook het advies inzake de verdere invulling van uw wensen zal dezelfde notaris u kunnen geven.
Dus ook nu, ten gevolge van de schenking als hierboven, de omvang van de nalatenschappen beperkt is, is het maken van een testament een noodzaak!

NB.
- De erfgenamen, die in Nederland woonachtig zijn, betalen over ontvangen nalatenschapsgoederen aan de fiscus in Nederland geen erfbelasting, wanneer een overledene langer dan tien jaar aaneengesloten buiten Nederland woonachtig was.
- Diezelfde erfgenamen betalen in Spanje wel erfbelasting over de in Spanje gelegen en/of opeisbare nalatenschapsgoederen.In de “Comunidad Valenciana” hebben huwelijkspartner en kinderen een vrijstelling van 100.000,-.€.
< >