04-09-2019
04-09-2019

verblijfsbedingVraag
Wij zijn drie zussen en woonachtig in Nederland. Nu willen we samen (ieder voor 1/3e deel) van een bekende een huisje in Torrevieja kopen.
De bedoeling is, dat wanneer één van ons overlijdt, de andere twee het eerste recht van koop hebben op het deel van de overledene.
Bovendien zou het om een zachte overnameprijs moeten gaan. De koopsom is momenteel bijna € 90.000,-.
Hoe kunnen we het beschrevene zo goed mogelijk vastleggen?

Antwoord
Het recht, dat u aan twee “mede-eigenaren” wenst te geven (op basis van onderlinge wederkerigheid) is een aanspraak, die na uw overlijden door een rechthebbende moet worden kunnen ingeroepen. 
Voor dat doel leent zich een testament.
Ieder van u kan in haar testament een legaat vastleggen, waarin bijvoorbeeld wordt opgenomen: 
“Indien ik ten tijde van mijn overlijden nog mede-eigenaar ben van de woning (....omschrijving....) legateer ik mijn aandeel, proportioneel tegen inbreng van de dagwaarde in openbaar verkeer, aan de mede-eigenaren.
Indien slechts één mede-eigenaar dit recht wenst over te nemen gaat dit recht over naar die ene mede-eigenaar.
Indien geen mede-eigenaar interesse heeft voor de verwerving van het genoemde aandeel, mag in onderling accoord, tussen de in leven zijnde mede-eigenaren een derde aangewezen worden.

De toevoeging inzake het overdragen van het recht ziet er op toe, dat de in leven zijnde mede-eigenaren na het overlijden van u zelf, een vertrouwd iemand als mede-eigenaar naast zich kunnen kiezen.

Het “zachte prijsje” is lastig in het testament vast te leggen. U mag opnemen ”voor een koopsom overeenkomend met de valor catastral” van het eigendom in Spanje.
De kans is echter groot, dat die waarde zeer laag is in vergelijking met de marktwaarde. Dan krijgen de “kopers” het mogelijk aan de stok met de fiscus in dit land.
Terzake van het bepalen van de waarde zou u ook op kunnen nemen, dat er een taxatie gedaan dient te worden waaraan de partijen dan gebonden zijn.

Het ontgaat u niet, dat een en ander ook zeer afhankelijk is van het gegeven, wie de erfgenamen van een overledene zijn.
Gaat het om de Stichting X dan lopen de hazen waarschijnlijk eenvoudiger dan wanneer er minderjarige afstammelingen van overledene opkomen als erfgenamen.
In ieder geval doet u er goed aan (met het oog op de uitvoering van de oplossing die u kiest) in het testament een executeur te benoemen.
< >