27-09-2018
27-09-2018

spaans huis en keuze voor testamentVraag
Naar aanleiding van de informatie in “De Week” d.d. juni 2017 betreffende
erfrecht in Spanje, wil ik u het volgende vragen.

Mijn vrouw en ik wonen in Nederland en we hebben een huis te Spanje. We hebben drie kinderen en we hebben geen testament, “niet noodzakelijk” zei de notaris.
1. Indien ik of mijn vrouw komen te overlijden gaat dan het huis zonder
problemen naar de langstlevende of moet er extra belasting betaald worden?
2. Is het verstandig om in Spanje het e.e.a. vast te laten leggen in een
testament?
3. Is het te regelen dat bij ons overlijden het huis gaat naar onze kinderen
en hoe zit het dan met de belasting?

Antwoord
1. Wanneer u en uw echtgenote, op de dag van het overlijden van de eerste van u beiden, in Nederland woonachtig zijn en de overledene geen testament maakte, zal de verdeling van de boedel conform Nederlands recht geschieden. De langstlevende ontvangt alle goederen en neemt de schulden voor haar/zijn rekening. De kinderen ontvangen een vordering in geld. Aangifte voor de successiebelasting dient zowel in Nederland als in Spanje gedaan te worden. In Nederland is in kalenderjaar 2018, voor de langstlevende, een  erfenis tot € 643.194,- vrijgesteld. In Spanje is de vrijstelling wispelturiger, tot € 100.000,- (nationale tarief) betaalt de gehuwde partner geen erfbelasting. De papierwinkel hieromtrent is niet problematisch.

2. Wij achten het wel verstandig om een testament te maken, maar bij voorkeur in Nederland, immers u woont in Nederland en de Nederlandse notaris kan u heel goed van dienst zijn. Zou u in Spanje wonen, dan kunt u in dit land een tweetalig testament tekenen, maar ook dan geven wij de voorkeur aan opstellen en ondertekenen in Nederland. De reden waarom wij aanraden wél een testament te maken, is dat u veel extra mogelijkheden kunt benutten. De wet biedt u de gelegenheid, om specifiek, bij u passende clausules op te nemen, die in een testament vastgelegd kunnen worden. Uw notaris kan maatwerk bieden.

3. Indien de laatste van u beiden, zonder het maken van een testament overlijdt, zal ingevolge de Nederlandse wet, het huis in Spanje aan uw drie kinderen voor gelijke delen toegedeeld worden. Er zijn diverse manieren om hierop te anticiperen. U kunt bijvoorbeeld het bloot-eigendom van de woning tijdens uw leven aan een of meerdere kinderen schenken. Ook kunt u, wanneer een van de kinderen gek is op het huis of juist niets met Spanje te maken wil hebben, in overleg met uw notaris, inspelen op die voorkeuren in  het testament. Wanneer de waarde van alle boedelbestanddelen tezamen, aanwezig of opeisbaar in Spanje (huis, inboedel, auto, bankrekening etc.) lager is dan € 300.000,-, zullen de kinderen vermoedelijk geen erfbelasting betalen. Immers elk kind heeft een vrijstelling van € 100.000,-. Natuurlijk kunnen de tarieven veranderen.
< >