30-10-2019
30-10-2019

oom dolf (ia) (antwoord i werd vorige week gepubliceerd)Vraag
Mijn oom Dolf is drie maanden geleden overleden, hij had geen testament gemaakt. Vanaf begin 2018 woonde hij -na veertig jaar Spanje- wegens  gezondheidsredenen weer in Nederland. Oom is 88 jaar geworden. Hij is nooit gehuwd geweest, heeft geen kinderen en van zijn zeven broers en zussen leven er nog twee. De eerder gestorven broer (één) en zussen (vier) hebben tezamen 19 kinderen, terwijl van één zus een dochter is overleden, ze heeft één zoon (net 18 jaar) achtergelaten.
Hoewel dit niet formeel vastgelegd is, vertegenwoordig ik (ik ben rechten-student) momenteel de familie. De notaris in Nederland raadt mij dringend aan eerst poolshoogte te nemen in Spanje voordat betrokkenen om de tafel gaan zitten om beslissingen te nemen.
Zover we hebben kunnen vaststellen had oom een huis in Orcheta (vlak bij Alicante), met een waarde van € 80.000,-.
In Nederland staat nog € 20.000,- op de bank.
Niemand in de familie heeft interesse voor bezit in Spanje, maar verwerpen en niets ontvangen zit ook niet echt in de genen.
De eigenlijke vraag luidt nu:
Welke is de veiligste manier om zeker te stellen dat het huis na verkoop ervan  een geldelijk profijt voor de belanghebbenden oplevert?  Indien u van oordeel bent dat de kosten wegens alle formaliteiten te hoog zijn, kunnen we het huis altijd nog aan een ANBI instelling kado doen. Dank en groet.

Antwoord (deel Ia)
Met het oog op deze rubriek benoemen we u als gemachtigde; u ontvangt een ruime volmacht van elke, bij de vererving betrokken, begunstigde. Omdat elke machtiging in een notariële akte vastgelegd dient te worden, betekent het een grote besparing, wanneer zo veel mogelijk betrokkenen tezelfdertijd naar één notaris gaan. Want elke volmacht dient van een legalisatiestempel (apostille) en van een vertaling (beëdigd) te worden voorzien.
Met die machtigingen kiest u koers richting Spanje om vast te stellen, in welke staat het huis verkeert, of er schulden op zijn en of er op de bankrekening (die oom bijna zeker heeft) fondsen aanwezig zijn, ten laste waarvan de periodieke leveringskosten (water en electra) nog een aantal maanden kunnen worden voortbetaald.
Nadat u zich toegang tot de woning van overledene verschaft heeft, tracht u uit de daar aanwezige administratie, bankafschriften, aantekeningen etc. vast te stellen, bij welke bank u dient te zijn voor nadere financiële  gegevens. Hoewel de bank zeer terughoudend zal zijn, is het nuttig, wanneer u benadrukt slechts informatie bij elkaar te sprokkelen en zeker niet van plan bent over geld te beschikken.
(In deze fase kan dit namelijk nog niet)
We gaan er, met het oog op de begroting van bezittingen versus kosten van uit, dat het huis eenvoudig €80.000,- op zal brengen en dat er in Nederland  nog €20.000,- over is op de bank. Dus in totaal praten we over €100.000,- bruto (vóór aftrek van kosten en belastingen) waarvan het netto saldo, na verkoop verdeeld kan worden. In de volgende bijdrage begroten we de kosten, die op het pad komen, indien alle 20 erfgenamen als zodanig mee wensen te delen in de ruif en werken we de agenda uit voor de praktische uitvoering.
Voor vandaag geven wij u tenslotte in overweging om met die erfgenamen, die opzien tegen al het gedoe, een onderlinge overeenkomst te maken, waarin bijvoorbeeld staat, dat wanneer zij verwerpen een compensatie van X ontvangen. Invulling van X geschiedt, nadat u nauwkeurig geïnformeerd bent over het netto saldo van de nalatenschap en de belastingconsequenties voor betrokkenen.
(volgende week vervolg)
< >